Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED)

Str. Romancierilor, nr. 5, bl. C14, sc. B, et. 1, ap. 43, București

Construction Logo

EGALITATE DE ŞANSE

Proiectul propune promovarea egalității de șanse în rândul grupului țintă și a publicului larg prin măsuri precum: toate modulele de formare vor conține o secțiune destinată egalității de șanse și dezvoltării durabile …

NEDISCRIMINARE

Se va asigura respectarea principiului nediscriminării atât la nivelul experților angajați în proiect, cât și la nivelul GT. Principiul nediscriminării și tratamentului egal al operatorilor economici va fi respectat și …

DEZVOLTARE DURABILĂ

În cadrul Strategiei de comunicare internă va fi dedicat un capitol pentru utilizarea eficientă a resurselor astfel încât toți experții din proiect vor fi informați cu privire la măsurile de utilizare atentă a resurselor …